Sa Corti costitutzionali ispanniola at istrampau su referendum cadalanu

Sa regioni de Catalunya hat anuntziau pro su 9 de Donniasantu una contulantzia popolari in supra de s’indipendentzia dae Ispagna. Sa Corti costitutzionali ispagnola hat istrampau sa decisioni pigada sceti dae una bandha.

Manifestatzioni pro s'indipendentzia de Catalunya

Sa regioni de Catalùnnia at anuntziau pro su 9 de Donniasantu una contulantzia populari in supra de s’indipendèntzia dae Ispànnia. Sa Corti costitutzionali ispagnola at istrampau sa decisioni pigada sceti dae una bandha. Sa partitzipatzioni a favori de s’indipendentzia at stetiu manna, perou custu no bastat a su guvernu centrali: sos deputados ispagnoles imoi tenint ca detzidi chi sa responsabilidade de unu referendum aici importanti de Catalùnnia si dda podit pigai su parlamentu regionali.

§ Ligi totu: Elpais.es